Az Egyesületről

A Fertő Tavi Speciális kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesület olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek célja és feladatai:
A közrend és közbiztonság - külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi illetve az országos szövetségeivel.


Működési területünk önálló polgárőr szolgálatok esetén:
 • Fertő tó és élővizei
 • Hanság főcsatorna

Működési területünk polgárőr alaptevékenységek folytatására, együttműködési szerződések, kirendelések és felkérések alapján:
 • Fertő tó és élővizei
 • Hanság főcsatorna
 • Duna a határtól, Süttő településig terjedő szakasza
 • Szigetköz területe
 • A Rába folyó
 • Győr-Moson-Sopron Megye egyéb természetes vizei

Működési területünk speciális kutató és mentő és rendezvény- és egyéb biztosító tevékenység esetén:
 • Magyarország összes vízterülete

Működési területünk vízitúra, sport és szabadidős programok szervezése vagy azok segítése esetén:
 • Fertő tó és élővizei
 • Duna folyó és mellékvizei Esztergomig
 • Szigetköz

Munkánk során a hasonló szervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése kiemelt feladatunk.
Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

Különös tekintettel:
  jogszabályváltozásokra
  a működési környezetváltozásokra
  bűnmegelőzési feladatok változásaira
  egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése
  a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása.

Hazai és külföldi szervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése.
A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése.
Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni.

Egyesületünk stratégiai együttműködés alapján folyamatosan és rendszeresen együttműködik a következő szervezetekkel:
  Országos Polgárőr Szövetség Vízi tagozata (tagság)
  Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség (tagság)
  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (együttműködési szerződés)
  Készenléti Rendőrség Országos Főparancsnoksága (együttműködési szerződés)
  Budapesti Rendőrfőkapitányság, Dunai Vízirendészeti Kapitánysága (együttműködési szerződés)
  Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság (együttműködési szerződés)
  Pest Megyei Rendőrfőkapitányság (együttműködési szerződés)
  Heves Megyei Rendőrfőkapitányság (együttműködési szerződés)
  Sopron Városi Rendőrkapitányság (koordinált együttműködés)
  Sopron Város Önkormányzata (támogatási szerződés)
  Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
  Fertő parti települések önkormányzatai (együttműködési szerződés)
  Duna és Mosoni Duna folyó menti települések önkormányzatai (együttműködési szerződés)
  A működési területünkön tevékenykedő vízipolgárőr és települési polgárőr egyesületek


Vezetőség

Gáncs Gábor
Az Egyesület elnöke.

Elérhetősége: (06 20) 322-12-86

Jogosultságai és feladatai:
  Képviseli és irányítja az Egyesületet.
  Gyakorolja az Egyesület munkáltatói jogkörét.
  Ellenőrzi az Alapszabály betartását és az Egyesület határozatainak végrehajtását
  Kezdeményezi és elősegíti az Egyesület országos és nemzetközi együttműködését
  Vezeti az Elnökség üléseit
  Kapcsolatot tart az állami és más társadalmi szervezetekkel illetve azok vezetőivel
  Együttműködési megállapodásokat köt a belföldi és a nemzetközi érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, melyet az Elnökség hagy jóvá
  Esetenként munka és megbízási szerződéseket köt
  Az éves költségvetési kereten belül dönt anyagi kötelezettség vállalásról
  Kezdeményezi és szervezi az Egyesület tevékenységének a lakosság körében való széleskörű megismertetését, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart a különböző helyi és országos médiumokkal.

Láng Tamás
Elnökségi tag, alelnök
nemzetközi kapcsolatok

Elérhetősége: (06 20) 971-66-85

Jogosultságai és feladatai:
  Az egyesületi közgyűlés felhatalmazása alapján feladata és jogköre az Osztrák hatóságokkal, valamint mentőszervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés szervezése
  Az Elnök akadályoztatása esetén és/vagy annak vagy az Egyesület megbízása alapján az Elnök teljes jogkörrel történő helyettesítése.

Tölts Attila
Elnökségi tag, alelnök

Elérhetősége: (06 30) 304-56-91

Jogosultságai és feladatai:
  Az Elnök akadályoztatása esetén és/vagy annak vagy az Egyesület megbízása alapján az Elnök teljes jogkörrel történő helyettesítése.
  az alelnök kiemelt feladata a Komáromtól, Budapestig terjedő Duna szakaszon végzett tevékenység koordinálása és irányítása

Tanusítványok


2017 október 6-7-én egyesületünk 2 napos gyakorlat keretein belül 5 évre megszerezte az árvízvédelmi,vízimentő és speciális kutató és mentő nemzeti minősítő tanusítványt.
A mai naptól a Katasztrófavédelmi Moson mentőcsapat tagjaként is folytatjuk munkánkat.
Ezúton is gratulálunk tagjainknak,akik sikeresen teljesítették a feladatokat! Köszönjük a részvétel előkészítésében és biztosításában, valamint az eredményes részvételben a közreműködését a csapatunknak: Németh Anikó, Németh Nikoletta, Farkas József, Fazekas Péter, Gáncs Gábor, Gáncs Krisztián, Greguss András, Hegedűs Árpád, Klemensits Péter, Maszlavér Gábor, Mosonyi József, Petz Zsolt, Szalai Noel,Tölts Attila, Zeitler Álmos

Rólunk

Ismerje meg egyesületünket, segítse munkánkat és legyen a támogatónk. Várjuk minden vízi ember jelentkezését aki egyetért céljainkal és terveinkkel.

Elérhetőségeink

9400 Sopron
Patak u. 10.
Segélyhívó: (+36 21) 221-01-08
Telefon: (+36 20) 322-12-86
E-mail: info@fertovp.hu